Výsledky klubových akcií

Klubové akcie 2021

Klubová výstava - PDF
Jesenné skúšky - PDF
Farbiarske skúšky - PDF
Vodná práca - PDF
Overenie poľovných vlôh - PDF

Klubové akcie 2020

Klubová výstava - PDF
Jesenné skúšky - PDF

Klubové akcie 2019

Klubová výstava - PDF
Jesenné skúšky - PDF
Farbiarske skúšky - PDF
Vodná práca - PDF
Overenie poľovných vlôh - PDF