Ako sa stať členom

Klub chovateľov weimarských stavačov združuje chovateľov, vlastníkov a držiteľov ako aj všetkých záujemcov o chov, výcvik a držanie WS.

Klub pôsobí na území SR. Členom klubu môže byť každý občan Slovenskej republiky. Príslušníci iných štátov môžu byť členmi klubu. Členstvo v klube je dobrovoľné.

Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor chovateľského klubu.

Členstvo v klube je podmienené úhradou zápisného a členského príspevku. Výšku všetkých poplatkov v klube stanovuje členská schôdza.

Písomné prihlášky do klubu sú si môžete stiahnuť na našej webovej stránke - TU

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite na adresu matrikára klubu:

Matrikár:
Juliana Ptáčková
Ábelova 14
951 12 Ivánka pri Nitre
mobil: 0904873176
email: julianaptackova@gmail.com