Ako sa stať členom

Klub chovateľov weimarských stavačov združuje chovateľov, vlastníkov a držiteľov ako aj všetkých záujemcov o chov, výcvik a držanie WS. Klub pôsobí na území SR. Členom klubu môže byť každý občan Slovenskej republiky. Príslušníci iných štátov môžu byť členmi klubu. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor chovateľského klubu. Členstvo v klube je podmienené úhradou zápisného a členského príspevku. Výšku všetkých poplatkov v klube stanovuje členská schôdza. Písomné prihlášky do klubu sú si môžete stiahnuť na našej webovej stránke - TU Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite na adresu matrikára klubu: Matrikár:  Zuzana Artzová Plánky 2478 Bratislava 840 02 mobil: 0949 555 666 email: matrikar@kchws.sk