Chovateľské stanice

Budafa

Nagy Ľudovit, Veľká Budafa 46, 930 34 Holice

Nitrianske Janikovce

Grác Jozef

Malé Hradisko

Ing. Březina Ladislav, Brezany 148, 010 04 Žilina tel.: 0905324200

Od Ptáčkových rybníka

Ptáčková Juliana, Ábelova 14, 951 12 Ivánka pri Nitre

S pod Vápča

Janíček Eugen

Steel – crazy dog

Dinga Ján, M.C.Sklodovskej 15, 851 04 Bratislava
tel.: 0903 780 460
web: www.weimaraner-steelcrazydog.sk

Tekovský dvor

Ing. Struhár Ladislav

Tigrie oko

Gaman Mikuláš, 908 76 Lakšárská Nová Ves 272

Z Horného pola

Múdry Jaroslav

Z Katlovských Kopaníc

Ušák Marian

Z Papugovho dvora

MVDr. Papuga Štefan, Jasenná 32, 044 14 Čaňa

Z Panákovho dvora

Panák Ján

Zo starej tehelne

Krivosudský Ľubomír

Z Marianskej záhrady

Martin Zaťko, Bučany 111, 919 28

Villa Znoyssa

Csabay Katarína a Roman, Pribišova 21, 841 05 Bratislava

Čársky les

Kollár Luboš, Ružová 463, 908 43 Čáry

z Heleninej záhrady

Ledényi Ľubomír

Legend of North

Šulka Ondrej

Jotelberg

Ing. Telepun Jozef

Danielis

Mgr. Žišková Daniela

Silver Aventure

Ivana Mečiarová, Poruba 400, 921 11 Lazany pri Prievidzi

Chironelis

Eva Kurtová, Hodálova 2, 841 05 Bratislava

Z Kevešovských kopcov

Oldrich Martonka, 956 08 Horné Obdokovce 347

Dolný Malachov

Miroslav Dzúrik, Partizánska 30, 976 13 Slovenská Ľupča

Grau geist

Zuzana Tóthová, Železná 268, 930 01 Veľké Blahovo

Z Martinského vrchu

Mgr. Petronela Lukáčová, Martinská dolina 100, 949 01 Nitra

Zo Zelenej ulice

Peter Obenrauch, Zelená 12, 985 56 Tomášovce

Ister Slovakia

Ing. Miroslava Pavelová
tel.: 0902 155 668
web: www.isterslovakia.com

Faust´s blue symhony

Matúš Pačes
web: www.weimar-symphony.eu

Biarin dvor

Muzika Juraj, Šúdolská 40, 949 01 Nitra

Grey tail

Ing. Makýš Rastislav, Bottova 26, 902 01 Pezinok

Od Bridget z Košarísk

Tóth Miloš, Dulovo námestie, 821 09 Bratislava

Greyshot

Michaela Vaculčiaková
web: www.weimarskystavac.com

Klčovančan

Roman Lančarič, Boleráz 214, 919 08

Sky Rose

Bc. Ivana Faško
web: www.skyrose.sk

Z Barkovského lesa

Eduard Popovíč, Blatné Remety 43

Human Touch

Mgr. Ivana Tedlová, Kollárova 895/4, 901 01 Malacky
tel.: 0905 338 255
web: www.weimarskystavac.eu

Camelliss

Ing. Miloslav Lajčiak, Nová 4433/1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Nunavut

Monika Niková, ČSĹA 566/2, 972 17 Kanianka

Od Matúšovho múra

Mgr. Marián Zubčák, Lehota pri Nitre 731
tel.: 0903 203 175
web: www.weimarsky-stavac.com

The Grey Spirit of Spish

MVDr. Branislav Gmuca, Kaľava 114, 053 42 Krompachy
tel.: 0907 993 907
web: www.weimaraners.sk

Tatra Rocket

Bc. Ľubomíra Jančíková, Nižná Šuňava 104, 059 39 Šuňava

Vox Caelestis

Ing. Pavol Grinč, Kotrčiná Lúčka 152, 013 02 Žilina
tel.: 0904 971 535

Weimdream

Zuzana Artzová, kpt. Rašu 5, 841 01 Bratislava
tel.: 0949 555 666
web: www.weimdream.com

Z Margóčovej osady

Peter Aláč, Panické Dravce 279, 985 32
tel.: 0910 556 556