Klubové poplatky

Zápisné do klubu

9

Jednorazový poplatok, ktorý sa platí v súvislosti s prijatím nového člena do KCHWS.

Členský príspevok

10

Poplatok, ktorý sa platí na príslušný kalendárny rok najneskôr do 31.3. príslušného roka - každý člen.

SPZ príspevok

2

Poplatok, ktorý platí na príslušný kalendárny rok najneskôr do 31.3. príslušného roka - iba kolektívny člen SPZ - poplatok za známku SPZ.

Vystavenie odporúčania na párenie

7

Poplatok, ktorý sa platí pred vydaním tohto dokladu - platí majiteľ chovnej suky.

Zápis do SPKP

4

Poplatok za každé šteňa do max. počtu 7, ktoré má byť zapísané do SPKP, poplatok sa platí pred potvrdením žiadosti na zápis vrhu do SPKP.

Zápis do SPKP nad 8 šteniat

10

Poplatok za každé nadpočetné šteňa - 8 a viac, poplatok sa platí pred potvrdením žiadosti na zápis vrhu do SPKP.

Uchovnenie jedinca - pes

17

Jednorazový poplatok, ktorý platí majiteľ psa pred vystavením potvrdenia splnenia podmienok chovnosti.

Uchovnenie jedinca - suka

11

Jednorazový poplatok, ktorý platí majiteľ suky pred vystavením potvrdenia splnenia podmienok chovnosti.

Číslo účtu:

0170115812/0900

IBAN:

SK8509000000000170115812