Štandard plemena

Medzinárodná kynologická federácia FCI
Štandard č. 99 c
Krajina pôvodu: Nemecko


VLASTNOSTI

Všestranný, ľahko ovládateľný a náruživý, poľovne upotrebiteľný pes, systematického a vytrvalého hľadania, hoci nie nadmerného temperamentu, pozoruhodné kvality nosa. Ostrý na škodnú a voči ľuďom, ale nie agresívny voči ľuďom. Spoľahlivý vo vystavovaní a v práci vo vode. Pozoruhodný sklon k práci po výstrele, ako je držanie stopy, dohľadávanie a prinášanie.


PLEMENNÉ ZNAKYCelkový vzhľadVýška
(Kohútiková, meraná pevnou mierou) 59-70 cm u psov, a 57-65 u fien. Stredne veľký poľovne upotrebiteľný pes. Účelný pracovný typ, krásnych tvarov, šľachovitý, silnej svaloviny. Samčí, príp. samičí typ musí byť jednoznačne zjavovo výrazný.Farba
Farba strieborná, srnčia alebo myšia šeď, ako aj prechody medzi týmito odtieňmi farieb. Hlava a záves často svetlejší. Biele znaky sú v nepatrnej miere prípustné na prsiach a na prstoch. Často na strede chrbta viac alebo menej široký tmavý, „úhorí pruh". Psy s vysloveným červenožltým pálením--môžu byť použité v chove až po rozhodnutí klubu a len vtedy, ak dosiahli nadpriemerných pracovných výsledkov, pričom jedinci pri oceňovaní exteriéru nemôžu očakávať viac ako „dobrý". Hnedé pálenie je diskvalifikujúce.Osrstenie
1. Ideálne: krátke, jemné (krátke drsné je vzácnejšie)
2. Krátke tvrdé s dlhším vlasom (s dlhšími pesíkmi( a hustou podsadou, tzv. „stockhaar"
3. Dlhosrsté
K ad b) stredne dlhý, hustý rovný, hladko priliehavý krycí vlas s hustou podsadou, striedme vytvorené „pero" a „nohavičky".
K ad c) mäkký, dlhý krycí vlas s podsadou alebo bez podsady. Hladký alebo vlnitý. Na špičkách závesu môže byť zamatový, v mieste nasadenia dlhý, previsnutý. Dĺžka vlasu (osrstenie) z dôvodu účelnosti 3-5 cm na chrbte a na stranách--na spodnej strane krku, na predhrudí a na bruchu trochu dlhšie, dobré „pero" a „nohavičky", avšak smerom dole menej dlhá srsť. Chvost s dobrou vlajkou, medziprstie osrstené, s menej dlhým vlasom na hlave. K dokonalej tvorbe osrstenia dochádza často až v druhom roku.Hlava
Hlava úmerne dlhá, v súlade s veľkosťou chrupu. Pri psoch širšia ako u fien, ale u oboch šírka medzi slychmi je v pomere k dĺžke hlavy. Od špičky nosa k začiatku čela o niečo dlhšia ako odtiaľ k záhlavnému výčnelku. V strede čela prehĺbenina, tylový výčnelok ľahko až stredne vystupujúci. Za očami dobre znateľná jarmová kosť. Morda (pysk) dlhá a zvlášť pri psoch mohutná, z profilu pôsobí skoro hranato. Okolie okolo špicatých a trhacích zubov rovnakej sily. Mohutný, bezchybný chrup. Nosný chrbát rovný, často dokonca klenutý, nikdy nie vyklenutý smerom dole. Najviac v nepatrnej miere znateľný stop (čelný sklon). Úmerne previsnuté pysky, tieto ako aj podnebie mäsovej farby. Malý kútik. Svalnaté a výrazné líca. „Suchá hlava".Záves
Záves široký a dosť dlhý, takmer dosahujúci ku kútiku mordy, špicato zaoblený, vysoko a úzko nasadený. V afekte ľahko natočený dopredu, zrastený.Nos
Nos tmavej mäsovej farby vzadu pozvoľne prechádzajúci do šedej farby, presahujúci spodnú čeľusť.Oči
Oči sú jantárovej farby tmavé až svetlé, inteligentného výrazu, v šteňacom veku blankytne modré. Guľaté, nepatrne šikmo vsadené.Krk
Krk pôsobiaci a nesený ušľachtilo, svalnatý, skoro guľatý, nie príliš krátky. K ramenám zosilňujúci a ladne prechádzajúci do chrbta a hrudnej partie. Bez laloku. Koža na hrdle nie príliš voľná .Trup
Správnych proporcií a osvalený. Dĺžka trupu v pomere ku kohútikovej výške asi 12:11.Hruď
Hruď je mohutná, nie príliš široká s dostatočnou hĺbkou, dosahujúca takmer k lakom, dostatočnej dĺžky, klenutá bez sudovitého tvaru, s dlhými rebrami.Chrbát
Chrbát viac-menej dlhší, avšak nie prehnutý, vzadu neprestavaný a vpredu neprečnievajúci, inak ale pevný a svalnatý, ak nie- ako plemená zvláštnosť--nie chybný.Chvost
Chvost má byť skrátený v deň, alebo dva dni po narodení, podľa predpisov o ochrane zvierat, u krátkosrstých a stockhaarov weim. stavačov o 4-4,5 cm. U dlhosrstých weimarských stavačov odstraňujú sa 2-3 stavce (odpovedajúce dĺžke jednej vŕbovej jahňady). Chvost je nasadený nižšie pod chrbtovou líniou ako je tomu u ostatných porovnateľných plemien a dáva poznať pôvodný (prvotný) zvisle spadajúci chvost.Plecia
Lopatky dobre zauhlené, dlhé, šikmo a dobre priľahlé, opatrené silnými svalmi.Nohy
Nohy u všetkých „vysoko", nie postavené príliš široko, šľachovité a rovné. Od lakťov ku stredu záprstia a od lakťov ku kohútiku vykazujúce pomer dĺžky približne 1:1. Lakte nie sú vytočené ani smerom dovnútra, ani smerom von, sú voľné a rovno priľahlé. Predná končatina je správne pripojená vo výške stredu k predhrudiu. Predné nohy sú navzájom rovnobežné. Zadné nohy sú od panvy k pätnému kĺbu dlhé. Panvovo-holenné a pätové kĺby správne zauhlené tzn. stehnové partie kratšie ako holenné. V poslednom t.j. pätovom kĺbe je kratší ako v panvovom a holennom kĺbe. Nohy taktiež rovnobežné, šľachovité, nevytočené ani dovnútra ani von. Zvisle utvorená stavba kostí spôsobuje hladký a ľahký chod. Zadné nohy k predným nasadené znateľne rovnobežne. Chrbát zostáva pri pokluse rovný.Tľapky a vankúšiky
Tľapky sú uzavreté a mohutné, bez vlčích pazúrikov (paspárkov) postavené rovno so stredom trupu. Prsty sú klenuté, ďalšie stredné prsty nie sú chybou. Pazúriky sú svetlé až tmavo šedé. Vankúšiky tľapiek rovnako dobre tvarované.

Dodatok k prepracovanému štandardu:
Vedľa všeobecne bežných poznatkov k prevedeniu ocenenia exteriéru napr., že spoľahlivé posúdenie psa je jedine možné v pohybe, pripomienka skutočnosti, že dobre stavaný pes si v postoji snaží uľahčiť, že si líha alebo sadá, alebo, že sa v postoji držanie tela nepriaznivo mení. Nie je úlohou rozhodcu z exteriéru „konečne pristihnúť psa pri chybe", ako to vyjadril známy kynológ, doporučujúci nasledovné smernice. S výnimkou vylučujúcich chýb môžu ostatné chyby , a to podľa množstva druhov a v súbehu známkovania až k „nedostatočnej", hodnotenie exteriéru upraviť znížením.VYLUČUJÚCE VADYV naprostom rozpore proti plemenným znakom, alebo proti zásadám pre udržanie plemena a preto s ocenením známkou z exteriéru „nedostatočná" je považované:

• Iná farba ako šedé odtiene
• Iná farba oka ako jantárová
• Oko príliš šikmo usadené, entropium alebo ektropium
• Výrazný stop
• Netypická hlava pre weimarského stavača
• Prehnutý nosný chrbát
• Nedostatočné osrstenie, obzvlášť na brušnej partii (výnimku majú feny pred vrhom alebo tesne po ňom)
• Psy, u ktorých nie sú pozorovateľné oba semenníky
• Psy vzhľadovo slabé, obzvlášť plaché a ustráchané
• Prerastené alebo nedorastené psy
• Psy slabé, rachitického založenia
• Psy s hrubými chybami chrupu, hlavne predkus a podkus
• Nos ružovej farby
• Psy, ktoré sa nenachádzajú vo výstavnej kondíciiHRUBÉ CHYBYZnámkovanie vrátane „dostatočnej" až k „nedostatočnej" vykazujúce:

• Chýbajúce viac ako dve premoláry
• Zlý krok, tiež vadný predsun
• Neuzavreté tľapky
• Vankúšiky tľapiek nerovnomerne posadené
• Chybné zauhlenie končatín vzadu a vpredu
• Chybné pätné kosti
• Paspárky (vlčie pazúriky)
• Silne prehnutý alebo kaprovitý chrbát
• Silne prestavaný (ocenenie iba známkou „nedostatočný"
• Príliš krátka alebo nedostatočná morda (vždy podľa veľkosti)
• Chyby povahy znížiť až na známku „nedostatočný"
• Príliš silné pysky
• Príliš krátky záves
• Neodpovedajúci jedinci k pohlavnému typu
• Nevýrazný tylový hrb
• Voľná koža--lalok
• Nedostatočná hĺbka a dĺžka hrudi
• Zalomený chvost (ak sa nejedná o získanú vasu, inak „nedostatočný")
• Príliš vysoko nasadený chvost
• Červenohnedé pálenie
• Odstávajúci vlas srsti a chýbajúca podsada u varianty stockhaarov s výnimkou „pera" a „nohavičiek"CHYBYOcenenia zahrňujúce známku „dobrá" až po „nedostatočná":

• Nedostatočná svalovina
• Vadný chrup
• Príliš voľná koža na krku
• Sudovité nohy a kravský postoj (podľa veľkosti povahy až k hrubej vade)
• Postoj príliš široký alebo úzky (posledný t.j. úzky postoj však nie zavinený úzkou hruďou) a tá istá vada dosahujúca až „hrubé chyby"
• Viac-menej prehnutý alebo kaprí chrbát, menej prestavaný
• Lakte inak než priamo smerujúce dozadu
• Strmé alebo voľné ramená (lopatky)
• Nedostačujúci kohútik
• Tľapky vytočené dovnútra alebo von (francúzsky postoj)
• Príliš dlhý trup
• V akcii nezdvihnutý chvost
• Vlny u dlhosrstých weimarských stavačov
• Príliš nepatrná vlajka u dlhosrstých stavačovNEDOSTATKY• Chvost skrátený príliš krátko alebo dlho