Prihlášky a propozície

Prihlášky

Prihláška do klubu - DOC

Prihláška na overenie poľovných vlôh - DOC

Prihláška na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti - DOC

Prihláška na zápis šteniat - DOC

Žiadosti

Žiadosť o vystavenie pracovného certifikátu - DOC

Žiadosť o vystavenie exportného PP - DOC

Žiadosť o príspevok na vyšetrenie DCM - DOC

Žiadosť o chránenie registrovaného názvu chovu - DOC

Propozície

zatiaľ tu nič nie je

Ostatné

Potvrdenie importu (veterinár) - DOC

Podklady pre vystavenie alebo potvrdenie dokladu - PDF

Postup pri zapisovaní importu do SPKP - PDF

DCM opatrenia - PDF

Informácia o povinnom čipovaní - PDF

Plán výstav 2021 - PDF

Smernica SKJ - chránený názov registrovaného chovu psov - PDF