Prihlášky a propozície

Prihlášky

Prihláška do klubu - DOC

Prihláška na overenie poľovných vlôh - DOC

Prihláška na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti - DOC

Prihláška na zápis šteniat - DOC

Olásenie narodenia vrhu  - DOC

Prihláška JSS 2.9.2023- DOC

Prihláška ŠSVP 3.9.2023- DOC

Žiadosti

Žiadosť o vystavenie pracovného certifikátu - DOC

Žiadosť o vystavenie exportného PP - DOC

Žiadosť o chránenie registrovaného názvu chovu - DOC

Žiadosť o párenie - DOC

Žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti - DOC

Propozície

 

 Propozície o Pohár KCHWS - JSS a ŠSVP - 2.-3.9.2023 Báb DOC

 

Ostatné

Potvrdenie importu (veterinár) - DOC

Podklady pre vystavenie alebo potvrdenie dokladu - PDF

Postup pri zapisovaní importu do SPKP - PDF

DCM opatrenia - PDF

Informácia o povinnom čipovaní - PDF

Ako postupovať pred a po párení- PDF

Smernica SKJ - chránený názov registrovaného chovu psov - PDF