Aktuality
klubu

28. júna 2023

Oznam

Vážení členovia aj nečlenovia klubu, prinášame výsledky z našich FSS, ktoré sa konali 25.6.2023 v obci Divín, PZ Rovienka. Nastúpilo 6 psíkov, z toho 5 skončilo […]
22. mája 2023

Oznam

výsledky Radošina https://www.kchws.sk/wp-content/uploads/Radosina_20.5.2023_-_Vysledky_zaverecnych_sutazi.pdfhttps://www.kchws.sk/wp-content/uploads/Radosina_20.5.2023_-_Povystavny_katalog_-_WS.pdf
16. mája 2023

Oznam

minikatalóg Radošina 20.5.2023 https://www.kchws.sk/wp-content/uploads/minikatalog-1.pdf
28. marca 2023

Oznam

Najlepší výstavný pes KCHWS za rok 2022 – Freddie Human Touch s majiteľom Michalom Šugárom Na tohtoročnej členskej schôdzi sme s radosťou vyhodnotili a ocenili najlepšieho výstavného psa KCHWS za […]
28. marca 2023

Oznam

Najlepší pracovný pes za rok 2022 – Cis from Schwarzenberk park s vodičom Rastislavom Balážom Na členskej schôdzi v Štefanovej sme vyhodnotili súťaž o titul pracovný pes […]
28. marca 2023

Oznam

Vážení členovia klubu, dovoľte nám pozdieľať mená prvých držiteľov odznaku Cvičiteľ weimarských stavačov, ktorým by sme aj týmto spôsobom chceli poďakovať za vzornú reprezentáciu plemena a popriať im […]
23. marca 2023

Oznam

Zmena miesta klubovej výstavy stavačov https://www.kchws.sk/wp-content/uploads/Propozicie-2023_nove.pdf
15. marca 2023

Oznam

Školenie pre záujemcov o čakateľstvo a čakateľov na rozhodcov pre exteriér. Predsedníctvo zboru rozhodcov SKJ organizuje pre čakateľov na rozhodcu a pre záujemcov o funkciu rozhodcu pre exteriér psov SKJ  […]
29. októbra 2022

Oznam

Podmienky udelenia odznaku Cvičiteľ WS
1. júna 2022

Dôležítý oznam

Najlepší pracovný pes roku Milí členovia Klubu chovateľov weimarských stavačov , pripravili sme pre vás tabuľku bodov pre vyhodnotenie najlepšieho pracovného psa roku. Pripomienky k návrhu […]
1. júna 2022

Dôležitý oznam

Najlepší výstavný pes roku Milí členovia Klubu chovateľov weimarských stavačov , spracovali sme pre vás tabuľku bodov, ktoré môže získať váš psík na výstavách rôzneho druhu. […]
17. mája 2022

Oznam

Odznak KCHWS – Cvičiteľ WS – Podmienky Návh na diskusiu – pripomienky prosím zaslať do 22.5.2022 Bronzový odznak KCHWS členom klubu minimálne 4 roky odvodených min. […]
21. marca 2022

Dôležitý oznam

 Uznesenie z konferencie KCHWS – 20.3.2022 Veľký Grob Počet prítomných : 43 členov s hlasovacím právom  podľa prezenčnej listiny + hostia Návrhová komisia : Zaťko, Tomlák, Bajza Mandátová […]
21. marca 2022

Dôležitý oznam

Orgány KCHWS Funkcia Meno a priezvisko Adresa Tel.spojenie E – mail predseda Baláž Rastislav Vígľašská 942/17 Topoľčianky 951 93 0905 860 272 rastis.balaz@gmail.com tajomník RNDr. Zuzana […]