28. júna 2023

Oznam

DôLEŽITÝ OZNAM ! ! ! Zmena mailových adries celého výboru klubu: predseda Rastislav Balážpredseda@kchws.sk tajomník Zuzana Šátkovátajomnik@kchws.sk poradca chovu Ivana Tedlováporadcachovu@kchws.sk matrikár Zuzana Artzovámatrikar@kchws.sk výcvikár Ján […]
28. júna 2023

Oznam

Vážení členovia aj nečlenovia klubu, prinášame výsledky z našich FSS, ktoré sa konali 25.6.2023 v obci Divín, PZ Rovienka. Nastúpilo 6 psíkov, z toho 5 skončilo […]
26. júna 2023

Oznam

Vážení vystavovatelia, spustilo sa prihlasovanie na našu Špeciálnu výstavu weimarských stavačov, ktorá sa bude konať 26.8.2023 v Zámockom parku Malacky v rámci poľovníckych dní. Aj táto […]
22. mája 2023

Oznam

výsledky Radošina https://www.kchws.sk/wp-content/uploads/Radosina_20.5.2023_-_Vysledky_zaverecnych_sutazi.pdfhttps://www.kchws.sk/wp-content/uploads/Radosina_20.5.2023_-_Povystavny_katalog_-_WS.pdf
16. mája 2023

Oznam

minikatalóg Radošina 20.5.2023 https://www.kchws.sk/wp-content/uploads/minikatalog-1.pdf
28. marca 2023

Oznam

Najlepší výstavný pes KCHWS za rok 2022 – Freddie Human Touch s majiteľom Michalom Šugárom Na tohtoročnej členskej schôdzi sme s radosťou vyhodnotili a ocenili najlepšieho výstavného psa KCHWS za […]
28. marca 2023

Oznam

Najlepší pracovný pes za rok 2022 – Cis from Schwarzenberk park s vodičom Rastislavom Balážom Na členskej schôdzi v Štefanovej sme vyhodnotili súťaž o titul pracovný pes […]
28. marca 2023

Oznam

Vážení členovia klubu, dovoľte nám pozdieľať mená prvých držiteľov odznaku Cvičiteľ weimarských stavačov, ktorým by sme aj týmto spôsobom chceli poďakovať za vzornú reprezentáciu plemena a popriať im […]
23. marca 2023

Oznam

Zmena miesta klubovej výstavy stavačov https://www.kchws.sk/wp-content/uploads/Propozicie-2023_nove.pdf